Dlouhodobá péče

Občanské sdružení GEMA - podpora zdraví seniorů, rozvoj gerontologie, geriatrie a kvality péče o chronicky nemocné.